Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín zavedla nový způsob objednávání klientů. Žádost o vyšetření (popř. kontrolní šetření) podává vždy zákonný zástupce, resp. zletilý žák při osobní návštěvě v podatelně PPP.

Úřední hodiny podatelny pro objednání do PPP Děčín:

PO: 7.00 - 11.30       12.00 - 16.00

ÚT: 7.00 - 11.30       12.00 - 14.30

ST: 7.00 - 11.30       12.00 - 16.00

Již při objednání do PPP s sebou klient přinese tyto vyplněné dotazníky: 

  • dotazník třídního učitele (o jeho zpracování požádá výchovnou poradkyni školy Mgr. Sklenářovou min. 1 týden před návštěvou PPP)
  • dotazník rodiče

Žáci, kteří žádají přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, se musí na šetření objednat včas - nejlépe hned na začátku 4. ročníku. Před návštěvou poradny požádají s dostatečným časovým předstihem (minimálně jeden týden) Mgr. Sklenářovou o vyplnění příslušného dotazníku.

Zprávy ze šetření se vydávají -   PO a ST:  8.00 - 11.30     12.00 - 16.00

Pokud jsou žákovi přiznána podpůrná opatření (popř. IVP), je na zprávě uveden termín dalšího kontrolního šetření. Ten je třeba mít na paměti a včas - tzn. dva až tři měsíce předem - požádat PPP o provedení kontrolního šetření.  Na šetření objednává zákonný zástupce, resp. sám zletilý žák (viz. výše). S dostatečným předstihem před návštěvou PPP (týden před objednáním) je opět třeba požádat výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou o zpracování školního dotazníku.