Vošák 2018

WORKSHOP VOŠÁK 2018

Zajímavým programem, který koresponduje s průřezovým tématem Člověk a svět práce, byl workshop VOŠÁK 2018, kterého se zúčastnili žáci 4. ročníku stavebního oboru. Program workshopu byl rozdělen do několika bloků:

·         -

StudiUm na vyšších odborných školách v ČR

·         -

Studium na VOŠ Děčín

·         -

Představení společnosti SŽDC (PhDr. Zděněk Jílek)

·         -

Přednáška na téma Železniční stavitelství (Ing. Peter Bado, GJW Praha)

·         -

Ukázkové vyučovací bloky (železniční stavitelství, památková péče a stavební materiály)

      Počátkem roku 2018 bude obdobný program zopakován pro žáky oborů strojírenství a elektrotechnika.