Exkurze v pražském metru

Dne 14.12. 2017 se skupina žáků oboru Elektrotechnika (zaměření El. trakce v dopravě) zúčastnila odborné exkurze v pražském metru. Na hlavním nádraží v Praze se nás ujal pracovník Dopravního podniku hlavního města Prahy Ing. Došlý, který nás provedl po zajímavých stanicích metra a seznámil nás s historií, stavbou a provozem metra. Potom nás předal kolegyni Mgr. Meszárošové, která skupinu doprovodila do depa Kačerov. Zde nás pracovník firmy Siemens pan Prtka podrobně seznámil žáky s údržbou, provozem i vozidly metra typu M1. Kromě prohlídky vyvázaných vozidel jsme viděli kolejiště s napájecími kolejemi, soustružení dvojkolí na podúrovňovém soustruhu a myčku vozidel.

Potěšující je, že má naše škola opravdu dobré jméno. Pracovníci Dopravního podniku hlavního města Prahy ji znají a vysoce oceňují odborné znalosti našich žáků i jejich zájem o danou problematiku.

Ing. J. Tuzar