Vodík – využití pro elektromobilitu

V úterý 5.12. vyslechli žáci 2. až 4. ročníku oborů Elektrotechnika a Strojírenství v aule na Letné přednášku na téma využití vodíku pro elektromobilitu.

Přednášejícím byl Ing. Vladimír Buday, který působí jako pedagog a vědecký pracovník na Strojní fakultě Technické univerzity v Chemnitz. Ing. Buday  žáky seznámil s principem vzniku elektrického proudu ve vodíkovém palivovém článku i s možnostmi využití tohoto zdroje elektrické energie pro různá stacionární i mobilní zařízení.

Přednáška byla doplněna promítáním názorných obrázků a videí.

  Dk