Den otevřených dveří

V sobotu 25. 11. 2017 se v obou střediscích školy konal Den otevřených dveří. Přišlo mnoho zájemců o studium, ale zavzpomínat přicházeli také absolventi. Bylo příjemné slyšet, že se jim daří dobře, úspěšně studují na vysokých školách, mají zajímavou práci. V odborných učebnách byl pro návštěvníky připraven poutavý program a učitelé i současní studenti odpovídali na spoustu dotazů. Organizátorům akce - učitelům i studentům - patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

U vstupu dostávali návštěvníci úvodní informace a letáčky s informacemi o studiu.

V učebně fyziky studenti demonstrovali, že pro vědu doslova planou, předváděli drezúru "Klárky" a dokonce stříleli. Majda se ukázala být vynikající zmrzlinářkou. Na její ananasové, jahodové i mandarinkové zmrzce si všichni pochutnali.

Živo bylo také v elektrolaboratoři.

Mnoho návštěvníků zamířilo do strojních laboratoří a do učebny CNC.

Tradičním lákadlem byla pro malé i velké naše modelová železnice.

Otevřeny byly i všechny počítačové učebny.