Dvojexkurze

Žáci třídy E4 absolvovali v pátek 10. 11. 2017 dvě exkurze na zařízení ČEZ v Ústí nad Labem – Střekově.

Nejprve si prohlédli Vodní elektrárnu Střekov, kde je pracovník obsluhy seznámil s historií výstavby vodního díla a vodní elektrárny, jejími charakteristickými vlastnostmi, opravami a modernizacemi, které od roku 1935 proběhly. Ve velíně pak měli žáci možnost vidět řízení provozu elektrárny, sledovat její chod prostřednictvím řídících počítačů i spolupráci s dalšími zařízeními elektrizační soustavy. Exkurze pokračovala prohlídkou strojovny – ochozu u Kaplanových turbín s řídící technikou, systémů chlazení, mazání a regulace průtoku a výkonu. Dále si žáci prohlédli vnější části elektrárny - plošiny se zakrytými generátory, rychlouzávěry vody a vtokový objekt s česlemi a čistícím zařízením. Prohlídku doprovázel pracovník obsluhy fundovaným výkladem.

Druhá exkurze byla zajištěna na sousedící transformovně a rozvodně VN Střekov, která umožňuje elektrickou energii vyrobenou ve vodní elektrárně dodávat do rozvodné sítě. Vstupní napětí 10kV je zvyšováno na 22kV a vedeno venkovním vedením do rozvodny Ústí n.L. – Koštov. Toto propojení zabezpečuje i případný rozběh elektrárny a napájení větších odběrů po trase vedení. Žáci se seznámili s provozem a vybavením této rozvodny a poznali tak prakticky prvky energetických zařízení. Také tato exkurze byla velmi názorná a na odborné úrovni. 

(Ba)