Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se pro obory STROJÍRENSTVÍ  a ELEKTROTECHNIKA konají ve středu 22. 11. 2017 od 17.00 v budově školy na Letné.

První část schůzek povedou třídní učitelé v kmenových učebnách, poté budete mít možnost setkat se s vyučujícími jednotlivých předmětů v kabinetech a učebnách (rozpis obdržíte při příchodu ve vstupním vestibulu).

Těšíme se na setkání a děkujeme za Vaši spolupráci.