Akce DM 2017/18

POZNÁNÍ HISTORIE DĚČÍNA
Ve dvou tematických vycházkách jsme se vydali za historií města, které se nám stalo po čtyři roky studia domovem. Ve středu 9. 5. 2108 jsme poznali Děčín na pravém břehu Labe a v úterý 15. 5. 2018 jsme se vypravili za historií Děčína na levém břehu Labe. Velmi zajímavě nám vyprávěla a provázela paní vychovatelka Lukáčová. Děčín nás okouzlil nejen svou historií, ale i polohou. Ať se podíváme na Děčín z kteréhokoli místa, vidíme spoustu zeleně, parky a lesy. Prostě nádhera.
Alena Konopíková

Vánoční trhy v Drážďanech – 29.11. 2017
Nejstarší německý vánoční trh a také jeden z největších vánočních trhů v Německu letos začal ve středu 29.11. v 16 hodin. Ve stejný den a hodinu jsme přijeli na zahájení trhu i my. Přivítala nás spousta světel a vůní z dobrot, které k Vánocům patří. Nasáli jsme vánoční atmosféru a nakoupili první dárky pro své blízké.
Alena Konopíková

Besedy v městské knihovně
Ve čtvrtek 5.10. 2017 jsme se vypravili do městské knihovny na besedu na téma Chibiny – se stanem za polárním kruhem. Poslouchali jsme poutavé vyprávění jednoho z účastníků výpravy pana Šebestiána Šulce, který pro nás měl připravené i velké množství diapozitivů z celé cesty.
Ve čtvrtek 23.11. 2017 jsme se zúčastnili cestopisné přednášky o Vietnamu. Díky zajímavému vyprávění a krásným fotografiím jsme poznali faunu, floru a život v této exotické zemi.
Alena Konopíková

 

Návštěva výstavy Vynálezy a objevy, co změnily svět
Ve čtvrtek 21. září 2017 navštívila paní vychovatelka Žirovnická s žáky ubytovanými v DM interaktivní výstavu v Centru Pivovar Děčín. Viděli, jaký byl život našich předků, a jaké vymoženosti tehdejší doby upadly v zapomnění a byly znovu objeveny moderní dobou v oblastech lékařství, energie, nebo dopravě. Seznámili se také s vynálezem knihtisku, kde se dověděli více o vývoji písma a jeho druzích, či výrobě a zdobení knih. Spoustu vynálezů si mohli osahat a vyzkoušet. Výstava se líbila.
Alena Konopíková

 

Akce DM 2016/17

Akce DM 2015/16

Akce DM 2014/15

Akce DM 2013/14