Začal nový rok 5778

V pondělí 2.10.2017 třída S1 navštívila děčínskou synagogu. Studenti pozorně vyslechli zajímavou přednášku Ing. Poskočilové o životě a zvycích Židů i o situaci v současném Izraeli a dozvěděli se, že koncem září nastal pro Židy nový rok 5778 ( od stvoření světa). Po vyplnění pracovních listů následovala prohlídka rituálních předmětů vystavených ve vitrínách. Kdo měl zájem, mohl si na galerii prohlédnout výstavu obrazů.

 Při odchodu Ing. Poskočilová všechny upozornila na rekonstrukci vstupní místnosti, ve které byl objeven malý trezor a okénko do šatny, takže synagoga i dnes odhaluje svá další tajemství.

 

( Sč)