Školní knihovna

Školní knihovna (v 1. poschodí hlavní budovy) slouží žákům, učitelům a zaměstnancům školy. K dispozici je několik tisíc knih, včetně většiny titulů maturitní četby.

Správkyní knihovny je Mgr. Sklenářová, která vstup do knihovny, půjčení a vrácení knih umožní na vyžádání:

  • denně (kromě úterý) před vyučováním (7.30 - 7.55)
  • o přestávkách (podle časových možností) 

Půjčování knih je bezplatné, pro návštěvu a výpůjčku není třeba mít žádný registrační doklad.

Povinnosti čtenáře:

- pokud při převzetí knihy zjistí jakékoli poškození, neprodleně ho oznámit Mgr. Sklenářové

- vrátit vypůjčenou publikaci ve stavu, který odpovídá jejímu řádnému užívání

- neprodleně hlásit případnou ztrátu publikace

- výpůjční doba není pevně stanovena, u beletrie by však neměla překročit dva měsíce (pokud o knihu neprojeví zájem další čtenář, lze knihu se souhlasem správkyně zapůjčit na delší dobu)

- zapůjčené učebnice si lze ponechat po dobu aktuálního školního roku

- všechny zapůjčené knihy je třeba vrátit do knihovny před letními prázdninami, maturanti do konce dubna.