Pořadí zkoušek PODZIM 2017

Všechny ústní zkoušky v podzimním termínu 2017 se konají na středisku Čs. armády 10. Žádáme maturanty, aby byli s časovou rezervou připraveni ve zkušební místnosti. Umístění  místností najdete ráno v den zkoušky na tabuli v přízemí.

Maturanti, kteří konali pouze praktické zkoušky, se svém výsledky dovědí 14.9 na konci zkušebního dne dané komise.