Třídní schůzky - 1. ročník

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní třídní schůzky, které se konají v pondělí 4. září 2017 od 17 hodin.

Úvodní část schůzek proběhne v aule školy na Letné. Zde získáte obecné informace o škole, studiu a blížícím se adaptačním kurzu.

Druhá část schůzek proběhne v kmenových třídách (obor STROJÍRENSTVÍ - S1, obor ELEKTROTECHNIKA - E1) už pod vedením třídních učitelek. 

Třídní  schůzky lze využít i k setkání s výchovnou poradkyní Mgr. Sklenářovou. 

Touto cestou děkujeme všem, kteří pobyt svého dítěte na adaptačním kurzu uhradili v dohodnutém termínu.  Pokud jste částku (710 Kč) dosud nestihli či opomněli poukázat, prosíme Vás o dodatečnou platbu a zároveň o zprávu Mgr. Sklenářové, že se Vaše dítě kurzu zúčastní. V případě, že se Vaše dítě dítě adaptačního kurzu zúčastnit nemůže, sdělte tuto skutečnost neprodleně - opět Mgr. Sklenářové. Údaje o počtu účastníků potřebujeme k upřesnění objednávky ubytování, stravy a dopravy. Do místa konání kurzu (Jiřetína pod Jedlovou) pojedeme autobusem. Připomínáme, že v rámci třídních schůzek budou třídní učitelky v hotovosti vybírat ještě 200 Kč právě na dopravu a další výdaje.