Pozvánky k DT a PP pro podzim 2017

Dne 15.8. 2017 byly žákům, kteří podali přihlášku k podzimnímu termínu MZ 2017, rozeslány e-mailem pozvánky k písemným pracem a didaktickým testům. Uvedené zkoušky se konají na spádové škole.  Pokud někomu pozvánka nepřišla, kontaktuje prostřednictvím e-mailu J. Vlčkovou.

K ostatním zkouškám (ústní a opraktické) pozvánka zasílána není.