Héfaistové z E2B

Protože se blíží doba prázdninového opékání buřtíků, rozhodla se v úterý 19. června skupina studentů ze třídy E2B , že se navzdory tropickým teplotám postaví ke kovářské výhni a pod odborným vedením zkušeného kováře pana učitele Zemana vyrobí nepostradatelnou rekvizitu - tzv. vošťuráky. Hned po jejich dokončení hoši ověřili, zda jsou výrobky funkční.  Dílo se povedlo - buřty dozlatova opečené chutnaly náramně - prázdninově.