Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2017 jsou připraveny

Žákům, kteří mají právo konat v září 2017 maturitní zkoušky v řádném, opravném či náhradním termínu, byly připraveny přihlášky.

Je třeba, aby maturanti přišli do školy ( Čs. armády 10, přízemí vlevo, kabinet za učebnou PŘV , 7:20-7:55 či v době přestávek do 12:30) a přihlášky po kontrole osobně podepsali. Přihlášky musí být podepsány do 23.6.2017.

Pokud někomu doba nevyhovuje, kontaktuje J. Vlčkovou e-mailem a domluví si osobní termín či požádá o zaslání přihlášky e-mailem ( po jejím vytištění a podepsání ji doručí zpět do školy do 23.6.2017).

 

Ve dnech 26.6. až 28. 6. bude na e-mail zaslám výpis z přihlášky. E-mail v příloze obsahuje i protokol o převzetí výpisu. Ten je třeba podepsat a co nejdříve doručit do školy ( na sekretariát Čs. armády 10).