Divadlo nekouše !

Ve čtvrtek  8. 6. 2017 1. a 2.ročníky zhlédly ve školní aule divadelní představení „Divadlo nekouše aneb Živelný průvodce divadelními žánry“. Tentokrát se herci Divadélka pro školy z Hradce Králové zaměřili na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Svůj výklad doplňovali hranými ukázkami ze známých her a nezapomínali vtahovat do děje i diváky. V roli Iokasty (Král Oidipus) se představila studentka S1  Veronika Ch., a protože se osvědčila, získala také roli Desdemony (Othello) a na jevišti odvážně a pohotově přednášela až do „uškrcení“ určené repliky. Účinkující herci nezapomněli ani na chlapce, Jakub z E2 hned na počátku dostal roli mamuta, někteří studenti  E1 pak vystupovali v rolích dětí krále Oidipa a Jirka M. byl nakonec určen jako nápověda pro Hadriána z Římsů.

Čas příjemně ubíhal, diváci se bavili a zároveň si opakovali své znalosti o divadle a dramatu.

 

(Sc)