Svářečský kurz

V květnu jsme ve spolupráci se svářečskou školou TESTWELDING uskutečnili  již tradiční kurz pro svářeče metodou Zk 135.1 (MAG). Ze třídy E2A se zúčastnil Jakub Toms a ze třídy S3 Šimon Balský, Pavel Flídr, Patrik Medal, Michal Smejkal a Filip Ševčík. Účastníci kurzu si ve školní kovárně současně procvičovali svařování obalenou elektrodou. Tyto dovednosti hned prakticky využili při údržbě a opravách školního zařízení. Všichni úspěšně složili závěrečné zkoušky a v polovině června jim byly předány certifikáty a svářečské průkazy.

Blahopřejeme!