§ 5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Školení a zkouška z § 5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice se pro letošní maturanty oboru Elektrotechnika konají ve čtvrtek 1. června 2017 od 9.00 hodin v budově školy v Děčíně na Letné.

Cena školení a zkoušky je pro letošní absolventy 250,- Kč, osvědčení bude vydáno spolu s maturitním vysvědčením při slavnostním vyřazení maturantů 1. 6. 2017 od 16 hodin na Děčínském zámku.