VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE

V úterý 16.5.2017 třídy E1 a S1 zhlédly divadelní představení „1984 aneb VELKÝ BRATR TĚ SLEDUJE“. Režisér Lukáš Burian převedl román G. Orwella do podoby psychologického hudebního thrilleru, aby co nejpůsobivěji ukázal postupný rozklad člověka pod tlakem zbožštělého totalitního režimu. Studenti tak mohli sledovat příběh obyčejného občana Oceánie Winstona Smitha, který se pokusil žít jinak než společnost ovládaná jedinou „státostranou“. Tento Londýňan byl však odhalen, zatčen, vězněn, mučen, „převychován“… Divák si pak mohl klást otázky, kam až sahají hranice lidské svobody, zda je možné za každé situace zachovat svobodnou vůli, či zda má každý člověk hraniční mez, za kterou podlehne…

 

(Sč)