Operace Anthropoid

Cílem této akce byla především návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se za 2. světové války ukrývali parašutisté. Studenti nejprve zhlédli rekonstrukci atentátu, potom se ujala slova průvodkyně památníku a krok za krokem přibližovala události května a června 1942.  Dokonce na chvíli zhasla všechna světla, která prostory osvětlují, aby si žáci co nejlépe představili podmínky v tmavé kryptě. Výklad pak pokračoval v samotném kostele, studenti si mohli prohlédnout větrací šachtu, najít vstup do krypty a sledovat ochoz, na kterém se parašutisté urputně bránili.

Poté následovala procházka historickou Prahou (Tančící dům, Národní divadlo, Karlův most, Klementinum…) až k Betlémské kapli. V ní se mohli studenti pohodlně usadit a poslouchat výklad o historii kaple a činnosti Jana Husa. Protože čas ubíhal, bylo ještě nutné rychle projít Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí a prohlédnout si nejvýznamnější budovy. A to už bylo všude hodně turistů, vzduchem se nesla vůně trdelníků a opékajících se klobás, tak ještě ukázat Karolinum, Stavovské divadlo a z Václavského náměstí dojít k Prašné bráně a Obecnímu domu. Nádraží pak už nebylo daleko.

(Sč)