Termíny praktických zkoušek

Praktické zkoušky se konají pro

obor Stavebnictví 10.+11.5.2017 na středisku Čs. armády

obor Strojírenství 10. 5. 2017 na středisku Slovanská

obor Elektrotechnika- zaměření Počítačové systémy 10. 5. 2017 na středisku Slovanská

obor Elektrotechnika -zaměření Elektrická trakce a Zařízení silnoproudé elektrotechniky 11. 5. 2017  na středisku Slovanská

 

Ústní zkoušky společné i profilové části pro všechny obory od 22.5. do 26.5.2017 na středisku Čs. armády.

Rozpis pořadí ústních zkoušek bude zveřejněn nejpozději v den praktických zkoušek.