Exkurze Brno 2017

Cílem exkurze bylo absolvovat dvě odborné přednášky na VUT v Brně, stavební fakultě, ústavu železničních konstrukcí a staveb.

Dalším zájmem bylo navštívit odborné měřící středisko AdMas.

Součástí této exkurze bylo navštívit dva závody zabývající se výrobou výhybek a pražců.

Volnočasová část exkurze byla zaměřena na návštěvu Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Studenti V1Z a V2z se všech aktivit zúčastnili s maximálním nasazením.

Těším se na další společné akce. Ing. K. Novotná