Pozor! Změna termínu praxe

Z důvodů neplánované exkurze dojde ke změně termínu praxe pro třídy D2Z, D2O a D3O a to z 2.5.2017 na 25.4.2017.

Rozvrh hodin zůstává dle původního plánu ze dne 2.5.2017.

K.Novotná