8. - 9.2.2017 Seminář Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní v Děčíně připravila již patnácté setkání studentů, pedagogů a odborníků z praxe železničního stavitelství s názvem „Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách“ v únoru letošního roku.

Seminář se opět konal pod záštitou generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Ing. Pavla Surého a dokladem vysokého zájmu byla i přítomnost zástupců státní správy při jeho zahájení. Pořadatele potěšil již tradiční zájem z řad zástupců středních a vysokých škol, správců železniční infrastruktury, zhotovitelů, a v neposlední řadě i bývalých absolventů školy. Přes 220 účastníků plně obsadilo přednáškový sál, upravený z jídelny domova mládeže.

O zahájení semináře požádala ředitelka školy Ing. Jana Vacková ředitele personálního odboru SŽDC Ing. Pavla Kouckého. Účastníky dále přivítala primátorka města Děčín Mgr. Marie Blažková a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicová. Spolupráci se školou a tedy i se seminářem v úvodu deklaroval předseda oblastní kanceláře ČKAIT Ústí nad Labem Ing. Martin Mandík.

Ve dvou dnech měli účastníci možnost vyslechnout 17 přednášek, zaměřených na korelaci výlukových časů a nákladů provozovatele dráhy s náklady na realizaci stavby či opravy. Některé přednášky se věnovaly zvyšování životnosti součástí železničního svršku s cílem i předcházet provozním závadám a nepředvídaným výlukám. V posledních dvou prezentacích byli účastníci informováni o průběhu sanací pláně zemního tělesa bez snesení stávajícího kolejového roštu a následné kontinuální výměně kolejového roštu na tříkolejné trati prvního koridoru mezi stanicemi Úvaly – Praha Běchovice.

Doprovodný program tohoto semináře se uskutečnil ve spolupráci s ČKAIT ve večerních hodinách. Účastníci mohli navštívit Hodinárium a podkroví na děčínském zámku a prohlédnout si prostory a technické zázemí nové děčínské knihovny, která získala cenu Stavba roku Ústeckého kraje 2015.

Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017
Seminář 2017