Pozvánky k DT a PP

Dne 3.3. byly žákům, kteří konají DT a PP v jarním termínu MZ, rozeslány e-mailem pozvánky k těmato zkouškám. Maturanti, kteří jsou žáky 4. ročníku obdrží pozvánku i v tištěné podobě od třídního učitele ( od 6.3.)

Maturanti, kteří se přihlásili k opravné zkoušce mají pozvánky v e-mailu (prosíme o potvrzení přijetí na adresu dle textu v e-mailu), pokud si tito též  chtějí vyzvednout tištěnou pozvánku, mohou tak učinit na středisku Čs. armády u J. Vlčkové ( přízemí vlevo, během přestávek).

Upozorňujeme, že pozvánky k praktické zkoušce a ústním zkouškám se neposílají. Maturant je povinnen hlídat si termíny sám na stránkách školy.