Seminář "Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách"

Opravy a rekonstrukce železničních tratí v Děčíně

Již patnácté setkání studentů, pedagogů a odborníků z praxe železničního stavitelství s názvem „Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách“ připravila Vyšší odborná a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní v Děčíně na dny 8. a 9. února letošního roku.

Seminář se opět konal pod záštitou generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Ing. Pavla Surého a dokladem vysokého zájmu byla i přítomnost zástupců státní správy při jeho zahájení. Pořadatele potěšil již tradiční zájem z řad zástupců středních a vysokých škol, správců železniční infrastruktury, zhotovitelů, a v neposlední řadě i bývalých absolventů školy. Přes 220 účastníků plně obsadilo přednáškový sál, upravený z jídelny domova mládeže. Ve dvou dnech měli účastníci možnost vyslechnout 17 přednášek, zaměřených na korelaci výlukových časů a nákladů provozovatele dráhy s náklady na realizaci stavby či opravy. Některé přednášky se věnovaly zvyšování životnosti součástí železničního svršku s cílem i předcházet provozním závadám a nepředvídaným výlukám. V posledních dvou prezentacích byli účastníci informováni o průběhu sanací pláně zemního tělesa bez snesení stávajícího kolejového roštu a následné kontinuální výměně kolejového roštu na tříkolejné trati prvního koridoru mezi stanicemi Úvaly – Praha Běchovice.

Doprovodným programem tohoto semináře ve večerních hodinách byla návštěva Hodinária na děčínském zámku a prohlídka prostor a technického zázemí nové děčínské knihovny.

 

Program semináře

 

 

Středa 8. února 2017

8.30 – 9.40      Prezentace účastníků, zahájení semináře

9.40 – 10.00    Koordinace požadavků – plánování a realizace výlukové činnosti

                        Ing. Petr Vévoda, SŽDC O 15 Praha

10.00 – 10.20  Organizování výlukové činnosti na síti SŽDC

                        Ing. Jiří Witiska, SŽDC O 11 Praha

10.20 – 10.40  Předpoklady pro efektivní údržbu tratí

                        Ing. Danuše Marusičová, Asociace podniků českého železničního průmyslu Praha

11.00 – 11.20  Součinnost zadavatele a zhotovitele při přípravě a realizaci prací

                        Ing. Ondřej Chládek, Enteria a.s. Pardubice

 11.20 – 11.40Náklady na realizaci výluky

                        Ing. Richard Svoboda, Ph.D., VUT Brno

11.40 – 12.00  Čas jsou peníze, jsou peníze čas? - využití výlukových časů, korelace času a nákladů

                        Ing. Peter Bado, GJW Praha, spol. s.r.o.

12.00 – 12.20  Výsledky komplexních prohlídek a jejich využití pro plánování opravných prací

                        Ing. Pavel Šprdlík, SŽDC, OŘ Brno

13.20 – 13.40  Zadání a vyhodnocení veřejné zakázky na realizaci stavby

                        Ing. Ondřej Göpfert, SŽDC, St. správa západ, Praha

13.40 – 14.00  Optimalizace nákladů při výlukové činnosti na infrastruktuře ÖBB

                        Ing. František Bouda, INFRAM Praha, a.s.

14.00 – 14.20  Odbornost a zkušenosti posádek strojů pro rekonstrukce tratí

                        Ing. Alexander Libertín

14.40 – 15.00  Rozebíratelné přejezdové konstrukce pro souvislé opravy tratí

                        Ing. Jan Eisenreich PROKOP RAIL, a.s. Plzeň

15.00 – 15.20  Optimální doba výluky při stavebních pracích na železnici

                         Dr.- Ing. Ulf  Gerber,  Dr.-  Ing. Mykola Sysyn, TU Drážďany

15.20 – 15.40  Diskuse a závěr prvního dne semináře.

 

Večerní program bude doplněn

 

Čtvrtek 9. února 2017

8.00                 Zahájení druhého dne semináře - (blok předcházení vzniku provozních závad na žel. svršku a logistika pro nové technologie)

8.20 – 8.40      Předcházení vzniku vad a zvyšování životnosti součástí výhyb. konstrukcí v trendu využívání 3D skenerů a Průmyslu 4.0      

                        Ing. Josef Zbořil, Ph.D., DTVM, a.s. Prostějov       

8.40 – 9.00      Odstraňování lomů a vad kolejnic v bezstykové koleji

                        Ing. Petr Kubrt,  PIRELL, s.r.o. Č. Třebová 

9.00 – 9.20      RPM  2002 – práce ve výluce - logistika

                        Ing. Zbyněk Mynář, Strabag Rail, a.s. Ústí nad Labem

9.40 – 10.00    Strojní čistička  RM 900

                        Ing. Emil Filip, Strabag Rail, a.s. Ústí nad Labem

10.00 – 10.20  Kontinuální pokládka OS MATISA P 95

                        Jaromír Pivoňka, DiS, Ing. Marek Komár, Strabag Rail, a.s. Ústí n/L.

10.20 – 10.50  Zkušenosti s broušením kolejnic bruskou SMPL 16

                        Ing. Petr Hanuš, Chládek &Tintěra, a.s. Pardubice, 

                        Ing. Ondřej Chládek, Enteria, a.s Pardubice

10.50 – 11.20  Diskuze a závěr semináře