Exkurze na nádraží v České Lípě

Exkurze nádraží Česká Lípa

Na základě pozvání firmy Skanska jsme se dne 24.11.2016 zúčastnili exkurze na právě rekonstruované nádraží v České Lípě. Studenti denního studia  VOŠ, oboru železniční stavitelství a studenti dálkového studia téhož oboru měli možnost vidět závěrečnou část první fáze rekonstrukce stanice a přilehlého traťového úseku. Součástí rekonstrukce tratě bylo i použití obnovy železničního svršku bez snesení kolejového roštu a to strojem SUM 1000 společnosti TSS a.s.

Jednotlivé dílčí části stavby, jako byli nástupiště, nová výpravní budova, kolejiště či podchody nám představili hlavní koordinátor firmy Skanska.

Vzhledem k tomu, že část studentů se již exkurze zúčastnila v říjnu, měli jsme možnost porovnat dokončenost jednotlivých stavebních části rekonstrukce stanice. Doufáme, že budeme moci stavbu v budoucnu ještě navštívit.

 

V Děčíně 25.11.2016                                                        Ing. Klaudia Novotná