PŘIHLÁŠKY K MZ JARO 2017

Pro maturanty, kteří mají právo konat v jarním termínu 2017  opravnou či náhradní maturitní zkoušku, jsou na středisku Čs. armády od 14.11. připraveny předvyplněné přihlášky k podpisu.

Přijít můžete každý pracovní den do učebny PŘV- přízemí vlevo od 7:30 do 7:55 nebo během přestávek do 13:25 ( po 6. hodině).

Pokud někomu termíny nevyhovují, ozve se  emailem  J. Vlčkové a domluví si vhodný termín. Pokud se někdo rozhodl, že k MZ v jarním termínu nechce přihlásit, dá to co nejdříve vědět tamtéž.

Žáci čtvrtého ročníku obdrží přihlášku ve škole na svém středisku.

Přihláška musí být ze zákona podepsána do 1.12.2016,  prosíme, nečekejte na poslední den.

V pátek 19.11. lze přihlášku podepsat pouze v dopoledních hodinách na sekretariátuv Čs. armády.