Maturity

Maturitní zkouška jaro a podzim 2016

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2016 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2015.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku přinesou  ručně vyplněnou přihlášku na středisko Čs. armády 10 a prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové podávají přihlášku řediteli školy.

Přihlášky k podzimnímu termínu 2015

Od 15. 6. lze podávat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podáte ředitelce školy výhradně prostřednictvím RNDr. J. Vlčkové ( středisko Čs. armády 10, učebna PŘV - přízemí vlevo).

Všichni, maturanti z jara 2015, kteří mají právo na podzim konat MZ (řádný, 1. i 2. opravný či náhradní termín) byli osloveni mailem.

Termíny MZ podzim 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny maturitních zkoušek a složení komisí  pro podzim 2015:

Společná část (DT, PP) 1.9. -7.9. 2015 (dle jednotného zkušebního schématu), zkouška se koná na spádové škole, která bude uvedena na pozvánce.

Praktická část z odborných předmětů: 9.9. a 10. 9. 2015,

na jednotlivých střediscích:

   Středisko  Čs. armády:

Rozpis ústních zkoušek

Vedení školy zveřejňuje rozpis ústních zkoušek profilové i společné části maturitních zkoušek jaro 2015.

Všechny ústní zkoušky proběhnou na středisku Čs. armády 10, ve druhém patře.

Maturitní komise pro třídy 4A, 4B zasedá v učebně ODK (2. patro vpravo).

Maturitní komise pro třídy E4A, E4B, L4 a S4 zasedá v učebně SPV (2. patro vpravo).

Maturitní komise pro třídy 4T a 4Z zasedá v učebně 3Z (2. patro vlevo).

Zahájení ústních zkoušek proběhne pro 4A, 4B, 4T, 4Z, E4A, E4B v pondělí 18.5.

Pozvánky k MZ

Dne 4. 3. byly rozeslány na e-mailové adresy žáků přihlášených k MZ jaro 2015 pozvánky k didaktickým testům a písemným pracem.

Žáci mají povinnost potvrdit jejich obdržení a správnost svým podpisem. Žáci 4. ročníků tak učiní ve škole po jarních prázdninách. Žáci, kteří konají opravný ternmín byli informováni o postupu e-mailem.

K praktickým zkouškám ani k ústním zkouškám pozvánky rozesílány nebudou. Žáci mají povinnost hlídat si termíny na stránkách školy.

Termíny a komise MT jaro 2015

Vedení školy zveřejňuje termíny didaktických testů a písemných prací pro společnou část maturitní zkoušky jaro 2015 (dle Jednotného zkušebního schématu)

Písemné práce a didaktické testy se konají na středisku Čs. armády (pro všechny obory).

Dále vedení školy zveřejňuje složení maturitních komisí a termíny týdnů, ve kterých proběhnou zkoušky profilové části MZ i ústní zkoušky společné části.

Stránky