Maturity

Přihlášky k jarnímu termínu 2018

13.11. byly zaslány emailem přihlášky k MZ jaro 2018 maturantům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku. Maturanti musí přijít přihlášku osobně podepsat a předat na středisko Čs. armády 10 (přízemí vlevo, učebna PŘV, 7:30-7:50 nebo v době přestávek do 13:25). Pokud se jarního termínu zúčastnit nechcete, prosím napište obratem své rozhodnutí na níže uvedenou adresu.

Žáci 4. ročníku obdrží přihlášku v listinné podobě ve škole.

Případné dotazy adresujte na jindra.vlckova@seznam.cz.

 

Maturitní zkouška 2017/18 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2018 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2017.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 14. listopadu 2017 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2017  osobně podepsat.

Praktické zkoušky podzim 2017

Praktická zkouška pro obor Elektrotechnika se koná 12.9. 2017 na středisku Slovanská. Zahájení zkoušky v 8:00.

Praktická zkouška pro obor Strojírenství se koná 12.9. 2017 na středisku Slovanská. Zahájení zkoušky 8:00.

Praktická zkouška pro obor Stavebnictví se koná 11.9. a 12. 9. 2017 na středisku Čs. armády. Zahájení zkoušky 8:00.

Je nutné dostavit se alespoň 15 min před zahájením zkoušky.

 

Stránky