Maturity

Termíny praktických maturitních zkoušek

3. profilová zkouška, Praktická část z odborných předmětů, má formu praktické zkoušky.

Termíny:

obor STROJÍRENSTVÍ  15. 5. 2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Počítačové systémy - 14.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Elektrická trakce - 15.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

- zaměření Logistika- 14.5.2018 prezentace výstupu z praxe,  15.5. 2018 část praktických výpočtů, vždy od 8:00 na středisku Čs. armády.

Přihlášky k jarnímu termínu 2018

13.11. byly zaslány emailem přihlášky k MZ jaro 2018 maturantům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku. Maturanti musí přijít přihlášku osobně podepsat a předat na středisko Čs. armády 10 (přízemí vlevo, učebna PŘV, 7:30-7:50 nebo v době přestávek do 13:25). Pokud se jarního termínu zúčastnit nechcete, prosím napište obratem své rozhodnutí na níže uvedenou adresu.

Žáci 4. ročníku obdrží přihlášku v listinné podobě ve škole.

Případné dotazy adresujte na jindra.vlckova@seznam.cz.

 

Maturitní zkouška 2017/18 - základní pokyny

Přihlášku k maturitní zkoušce jaro 2018 (v řádném termínu i v opravném termínu) je třeba podat do 1. 12. 2017.
Žáci konající zkoušku v řádném termínu podávají přihlášku řediteli školy prostřednictvím třídního učitele, formuláře obdrží předvyplněné v polovině listopadu ve škole.
Žáci konající opravnou či náhradní zkoušku kontaktují do 14. listopadu 2017 e-mailem či osobně RNDr. J. Vlčkovou a písemně požádají  o připravení předvyplněné přihlášky, kterou musí do 1.12.2017  osobně podepsat.

Stránky