Maturity

Pořadí ústních zkoušek pro jarní termín 2018

Vedení školy zveřejňuje pořadí ústních zkoušek JARO 2018.

Ústní zkoušky se konají na středisku Čsl. armády 10.

Zahájení ústních zkoušek proběhne vždy v první den zkoušek dané třídy v 7:40 . Zahájení se zúčastní všichni maturanti dané třídy.

Další dny již přijdou jen maturanti, kteří zkoušku konají a to tak, aby byli přítomni nejpozději v čase, kdy začíná příprava prvního ze skupiny (dopoledne/odpoledne) na první předmět. Vyhlášení výsledků zkoušek daného dne proběhne vždy po ukončení zkoušek v daný den.

Termíny praktických maturitních zkoušek

3. profilová zkouška, Praktická část z odborných předmětů, má formu praktické zkoušky.

Termíny:

obor STROJÍRENSTVÍ  15. 5. 2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Počítačové systémy - 14.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Elektrická trakce - 15.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

- zaměření Logistika- 14.5.2018 prezentace výstupu z praxe,  15.5. 2018 část praktických výpočtů, vždy od 8:00 na středisku Čs. armády.

Přihlášky k jarnímu termínu 2018

13.11. byly zaslány emailem přihlášky k MZ jaro 2018 maturantům, kteří mají právo konat opravnou či náhradní maturitní zkoušku. Maturanti musí přijít přihlášku osobně podepsat a předat na středisko Čs. armády 10 (přízemí vlevo, učebna PŘV, 7:30-7:50 nebo v době přestávek do 13:25). Pokud se jarního termínu zúčastnit nechcete, prosím napište obratem své rozhodnutí na níže uvedenou adresu.

Žáci 4. ročníku obdrží přihlášku v listinné podobě ve škole.

Případné dotazy adresujte na jindra.vlckova@seznam.cz.

 

Stránky