Maturity

Vysvědčení MZ

Žáci, kteří po DT a PP splnili podmínky k vydání maturitního  vysvědčení, si jej mohou od 14. 9. 2018 vyzvednout (proti podpisu) na sekretariátu Čsl.armády 10.

Blahopřejeme.

Upřesnění praktických MZ podzim 2018

3. profilová zkouška je konána formou praktické zkoušky.

Obor Strojírenství i Elektrotechnika na středisku Slovanská 10.9.2018, zahájení zkoušky v 8:00.

Obor Stavebnictví na středisku Čs. armády 10.9. část POS/DOS a 11.9. část STK (žák musí  konat vždy obě části), zahájení zkoušky v 8:00, umístění bude zveřejněno u vchodu do budovy.

Pozvánky k DT a PP

15.8. 2018 byly rozeslány pozvánky k DT a PP společné části na e-mailové adresy žáků, kteří jsou k těmto zkouškám přihlášeni. Součástí přílohy e-mailu je i protokol o převzetí pozvánky. Doručte jej na sekretariát školy stejně jako protokol o převzetí výpisu z přihlášk (tj. osobně či běžnou poštou).

Pozvánky k praktickým zkouškám a k ústním zkouškám se NEPOSÍLAJÍ. Přesné termíny těchto zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději 3.9.2018.

Termíny maturitních zkoušek PODZIM 2018 a složení komisí pro ústní zkoušky

Vedení školy zveřejňuje složení komisí a termíny ústních zkoušek společné i profilové části MZ PODZIM 2018  a termíny praktické zkoušky.

Další upřesnění bude zveřejněno nejpozději 3.9.2018

Praktické zkoušky probíhají na střediscích dle zaměření studia, ústní na středisku Csl. armády 10.

Pozvánka k praktickým a ústním zkouškám se neposílá.

Pozvánka k DT a PP bude zaslána po 16.8.2018.

 

Přihlášky k MZ PODZIM 2018

Na středisku Čsl. armády 10 jsou připraveny přihlášky pro žáky, kteří mají  na podzim 2018 právo konat řádný, opravný či náhradní termín maturitní zkoušky. Přihláška bude platná pouze po podpisu maturanta. Podepsat přihlášku přijďte v pracovní den nejlépe od 12.6. do 20.6. (ráno od 7:30 do 7:55 nebo v době přestávek do 13:25). V případě, že se Vám termín z vážných důvodů nehodí, kontaktujte včas e-mailem J. Vlčkovou.

Pořadí ústních zkoušek pro jarní termín 2018

Vedení školy zveřejňuje pořadí ústních zkoušek JARO 2018.

Ústní zkoušky se konají na středisku Čsl. armády 10.

Zahájení ústních zkoušek proběhne vždy v první den zkoušek dané třídy v 7:40 . Zahájení se zúčastní všichni maturanti dané třídy.

Další dny již přijdou jen maturanti, kteří zkoušku konají a to tak, aby byli přítomni nejpozději v čase, kdy začíná příprava prvního ze skupiny (dopoledne/odpoledne) na první předmět. Vyhlášení výsledků zkoušek daného dne proběhne vždy po ukončení zkoušek v daný den.

Termíny praktických maturitních zkoušek

3. profilová zkouška, Praktická část z odborných předmětů, má formu praktické zkoušky.

Termíny:

obor STROJÍRENSTVÍ  15. 5. 2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Počítačové systémy - 14.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor ELEKTROTECHNIKA - zaměření Elektrická trakce - 15.5.2018 od 8:00 na středisku Slovanská

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

- zaměření Logistika- 14.5.2018 prezentace výstupu z praxe,  15.5. 2018 část praktických výpočtů, vždy od 8:00 na středisku Čs. armády.

Stránky