Maturity

Přihlášky k MZ Jaro 2019

Od 13.11. 2018 si žáci, kteří mají právo konat v jarním termínu 2019 opravné či náhradní zkoušky, mohou přijít podepsat přihlášky a to v době 7:30-7:55 a v době přestávek do kabinetu PŘV na středisku Čsl. armády 10. Přihlášky musí být podepsané a odevzdané nejpozději do 1.12. 2018. 

Žáci 4. ročníků obdrží přihlášky ve škole v papírové podobě.

Všem, kteří mohou konat zkoušku v jarním termínu byly dne 12.11.2018 rozeslány přihlášky e-mailem. Proveďte pečlivou kontrolu osobních údajů. Tisknout není třeba, ve škole obdržíte papírovou podobu.

Vysvědčení MZ

Žáci, kteří po DT a PP splnili podmínky k vydání maturitního  vysvědčení, si jej mohou od 14. 9. 2018 vyzvednout (proti podpisu) na sekretariátu Čsl.armády 10.

Blahopřejeme.

Upřesnění praktických MZ podzim 2018

3. profilová zkouška je konána formou praktické zkoušky.

Obor Strojírenství i Elektrotechnika na středisku Slovanská 10.9.2018, zahájení zkoušky v 8:00.

Obor Stavebnictví na středisku Čs. armády 10.9. část POS/DOS a 11.9. část STK (žák musí  konat vždy obě části), zahájení zkoušky v 8:00, umístění bude zveřejněno u vchodu do budovy.

Stránky