Maturity

Vysvědčení o MZ

Maturanti, kteří splnili všechny podmínky maturitní zkoušky, mají na sekretariátě střediska Čsl. armády připravené vysvědčení k vyzvednutí (proti podpisu). Na požádání bude předán i protokol o společné části MZ.

Všem úspěšným blahopřejeme.

Termíny praktických zkoušek podzim 2019

Obor STAVEBNICTVÍ 9. 9.2019 část STK a 10. 9. 2019 část POS na středisku Čsl. armády od 8 hodin.

Obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 9.9. 2019 výpočty, 10.9.2019 prezentace na středisku Čsl. armády od 8 hodin.

Obor STROJÍRENSTVÍ  a ELEKTROTECHNIKA  10.9.2019 na středisku Letná.

Informaci o učebnách najdete u hlavního vchodu do školy. Přijďte s dostatečným předstihem.

Přihlášky k MZ PODZIM 2019

Maturantům, kteří mají právo konat maturitní zkoušku v řádném, náhradním či opravném termínu na podzim 2019 byly 10. 6. připraveny přihlášky k podpisu.

Přihlášky je nutno zkontrolovat a podepsat. Ve dnech 11.6. -14.6. , 17.6. -21.6. tak lze učinit v kabinetě PŘV ( přízemí vlevo) od 7:45 do 8:00 a dále v době přestávek do 13:25. V případě, že se Vám termín z vážného důvodu nehodí, kontaktujte RNDr. J. Vlčkovou e-mailem.

Přihlášky musí být podepsány nejpozději 25.6. 2019.

Stránky